สำหรับผุ้ที่ไม่ได้อ่านตอนแรกนะคับ http://intostep.exteen.com/20090310/fedora-core-6

ขั้นตอนที่ 14

ต่อมาเป็นการเลือกชุดของซอฟต์แวร์ ที่ต้องการจะติดตั้ง ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

 • Office and Productivity

  ชุดซอฟต์แวร์ที่สำหรับใช้ในสำนักงาน และผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งจะมีชุดของ Open Office , Gimp เป็นต้น

 • Software Development

  ชุดซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีการรวมเอาไลบรารี และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • Web Server

  ชุดของซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีทั้ง Apache Web Server , ภาษา PHP เป็นต้น

  ในที่นี้ให้ทำการเลือก Web Server เพียงอันเดียว จากนั้นระบบจะถามว่า ต้องการเลือกซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือไม่ ในที่นี้เลือกเป็น Customize Now เพื่อทำการเลือกชุดของซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เลย แล้วกดปุ่ม Next

จากนั้นระบบจะให้เลือกชุดของซอฟต์แวร์ที่จะทำการติดตั้ง ดังรูป ในที่นี้ให้เลือกเพิ่มเติมดังนี้

 • Servers
  • MySQL Database
  • Web Server ( เลือก Optional Packages )
   • php-mysql
 • Languages
  • Thai Support

ขั้นตอนที่ 15

ระบบจะรอให้ผู้ใช้ยืนยันว่า ต้องการจะติดตั้งโดยใช้ค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มั่นใจ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Back เพื่อแก้ไข และปรับแต่งค่าต่างๆ ก่อนการติดตั้งอีกครั้ง ซึ่งถ้ามั่นใจแล้ว ให้เราคลิกปุ่ม Next ได้เลย

ขั้นตอนที่ 16

ระบบจะทำการฟอร์แมตพาร์ทิชันต่างๆ และทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ในทันที

ขั้นตอนที่ 17

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบจะมีข้อความแสดงความยินดีที่ติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นระบบจะให้เราทำการเริ่มระบบใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม Reboot

 

ขั้นตอนที่ 18

เมื่อรีบูตระบบใหม่ เราจะเห็นหน้าจอ Boot Loader ขึ้นมาให้เลือกว่า เราต้องการจะบูตระบบจากระบบปฏิบัติการใด ถ้าไม่กดปุ่มใดๆ ระบบจะเริ่มโดยเลือกระบบปฏิบัติการที่ได้ปรับแต่งไว้เป็นค่าปริยาย

ขั้นตอนที่ 19

ในระหว่างการบูตระบบ จะมีหน้าต่างแสดงข้อความว่าในขณะนี้ กำลังบูตถึงขั้นใดอยู่

ขั้นตอนที่ 20

ซึ่งเมื่อบูตระบบเสร็จแล้ว จะมีหน้าต่าง แสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่การปรับแต่งระบบครั้งแรก ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Forward

ขั้นตอนที่ 21

จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอ การยอมรับเงื่อนไขในการใช้ซอฟต์แวร์ ( License Agreement ) ในที่นี้ให้เราเลือก Yes, I agree to the License Agreement เพิ่อยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ปุ่ม Forward เพื่อปรับแต่งในขั้นถัดไป

ขั้นตอนที่ 22

ต่อมาจะเป็นหน้าต่างสำหรับการปรับแต่งไฟร์วอล ในขั้นตอนนี้ให้เลือก Disabled ไว้ก่อน แล้วค่อยมาทำการปรับแต่งในภายหลัง ซึ่งถ้าเราเลือก Disabled จะมีระบบแสดงข้อความเตือน เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 23

จากนั้น เข้าสู่โหมดของการติดตั้งระบบ Security Enhanced Linux ( SELinux ) ในที่นี้เลือกเป็น Disabled เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีข้อความขึ้นมาเตือนเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 24

จากนั้นระบบจะให้เราตั้งและตรวจสอบเวลา ว่าตรงหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Forward

ขั้นตอนที่ 25

จากนั้นเป็นขั้นตอนของการสร้างผู้ใช้งานให้กับระบบ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งจะมีช่องให้ใส่ข้อมูลดังนี้

 • Username กำหนดเป็นชื่อผู้ใช้ของเรา เช่น cp

 • Full name กำหนดเป็นชื่อจริงของเรา

 • Password กำหนดรหัสผ่านของเรา

 • Confirm Password กำหนดรหัสผ่านอีกรอบ

เมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Finish จากนั้น ระบบจะทำการเริ่มระบบใหม่

ขั้นตอนที่ 26

เมื่อบูตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบดังรูป

 

หลังจากที่ติดตั้งลินุกซ์แบบเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไป จะเป็นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ

Comment

Comment:

Tweet

ทำไมถึงยังเป็นแค่ FC6 ล่ะ ตอนนี้มันจะออก fedora 11 แล้วนี่นา embarrassed embarrassed

#2 By ปิดทำการ on 2009-03-10 08:16